Om oss


Handelsbolaget Bidrottningen etablerades 2005 då vi också skaffade oss de första bikuporna. Intresset för biodling och honung sträcker sig dock nästan 30 år bakåt i tiden. Efter förnyat intresse då vi bodde i Australien för hur varierande honung blir beroende på nektarkälla började processen som lade grunden till Bidrottningen HB. Vi är tre generationer som är engagerade i verksamheten.

Vi har fem bigårdar i sydvästra delen av Skåne. På sikt kan det bli frågan om 10 bigårdar i området. Småskalighet och hantverksmässigt förfarande är ledord för oss – allt med syfte på att producera högkvalitativ och karaktärsrik honung.

Bidrottningen i pressen

I Galore Weekend v 21 2007 beskriver Viktoria Bassani hur honungen har trollbundit henne. Läs mer här (PDF 441kb).

www.sesoderslatt.se kan man nu se en film om Bidrottningens arbete med att ta fram honung. Klicka här för att se filmen direkt

Vi finns även på Facebook som uppdateras kontinuerligt. Vår sida på Facebook kräver inget Facebook-konto.

http://www.facebook.com/bidrottningen.se

Kontakta oss

Telefon: 040-45 62 20

konsument@bidrottningen.se

Lilla vägen 12

235 91 Vellinge

Lite kuriosa – före Bidrottningen fanns Bikungen här

Namnet Bidrottningen valdes för vår verksamhet efter att vänner skämtsamt kallat Viktoria detta. Lätt att komma ihåg, kan ej misstolkas vilken verksamhet det handlar om och i avsaknad av alternativ – när det var dags att registrera verksamheten hos Bolagsverket blev det under detta namn. Vad vi inte visste då var att det nästan exakt hundra år tidigare fanns en bikung som bedrev biodling just i Räng! Vid samtal med Christian Kindblad –  sekreterare i kulturföreningen Calluna och stark drivkraft till att samla information om vårt närområdes rika historia – i september 2007 nämnde han att det funnits en bikung här. Anders Andersson var hans namn och han levde mellan 1837 och 1921. Förutom de 100 bikupor han skötte försörjde han sig även som snickare. Bland annat lär han ha snickrat skolbänkar till Kämpinge skola och kyrkbänkar till Rängs kyrka. Kyrkan ser man från vår bigård i Räng. Senare flyttade han till Skanör och gissningsvis tog han med sig sina bin dit. Nu känns det extra roligt att företaget heter just Bidrottningen!