Fokus på kvalitet


Honungens kvalitet avgörs av biodlaren och honungsproducenten. I likhet med hur druvodlare respektive vinmakares beslut längs vägen från druva på vinstock till färdig butelj är helt avgörande för vinets kvalitet styr biodlaren och honungsproducenten vilken kvalitet på honung som hamnar i burk. Hos Bidrottningen har vi anpassat storleken på vår verksamhet, hur vi sköter om våra bin och hur vi hanterar honungen helt utifrån att behålla honungens alla goda värden. Generellt sätt är det som med andra råvaror – varsamhet och ”hands off”. Här nedan vill vi gärna visa hur vi hanterar vår honung.

V inspekt kupa

Vi väljer våra bigårdar, alltså biuppställningsplatser för bikupor, utifrån möjligheten att få goda och variationsrika honungssorter. Vi har åtta bigårdar på Söderslätt. Det är visserligen slättlandskap, som namnet antyder, men icke desto mindre har vi möjlighet at skörda honung från en rad olika nektarkällor.

Här inspekterar Viktoria en mogen honungsram. Nektarns vatteninnehåll har fläktats ned av bina, som genom sitt arbete med nektarn/honungen tillsatt de superviktiga enzymerna. De fyllda honungscellerna har bina täckt med ett tunt lager av vax när honungen är mogen, vilket innebär att den har en vattenhalt på mindre än 20 %. Vaxet producerar de själva i speciella körtlar.

Nu har vi hämtat hem de fyllda honungsramarna till vårt honungshus och honungen ska flyttas från ramar till färdiga burkar. Först måste vi ta bort det tunna lagret vax. Detta moment kallas avtäckning. Vi använder en mycket skarp stor gaffel till detta. Givetvis finns det maskiner för de som vill hantera stora mängder honung, men vi anser att just detta är ett moment där man med varsam hantering bibehåller honungens kvalitet.

De avtäckta honungsramarna placeras i slungan.

Här slungas(!) honungen ut mot slungans väggar, av rostfritt stål, ungefär som en centrifug. Det sker med hjälp av en liten motor. Honungen glider ned och rinner ut ur slungan, antingen ned i ett kärl för vidare transport till en cylinderbehållare – även den i rostfritt stål – där honungen får vila stilla i en eller ett par dygn. Vad som händer då är att eventuella små vaxbitar flyter upp till ytan och andra partiklar som är tyngre än honung faller till behållarens botten. Kvar blir ren honung.

För vår flytande honung återstår bara att tappa upp på burk.

Övrig honung som har fast konsistens i burk flyttas nu över till ett kärl där den omrörs så att den naturliga kristalliseringsprocessen sker. Genom omrörning bildas små kristaller som formar en stabil, smörig konsistens.

Vissa honungssorter, såsom lind, har en underbar unik doft och smak och då vill helst inte röra honungen. När man rör den så försvinner en del flyktiga aromer nämligen. Givetvis är vår jungfruhonung, raw honey, helt orörd också.

Dags att etikettera våra burkar. Det sker för hand.

Färdiga burkar på butikshyllan.