Vad är honung?


Honung_6244Honung är nektar från blommor som omvandlas till honung av bin (apis meillifera). Till 99 procent består honungen av olika sockerarter och vatten, men den sista procenten innehåller en hel massa intressanta ämnen. Närmare bestämt handlar det om proteiner, organiska syror, enzymer, vitaminer och mineraler. Olika honungstyper innehåller olika mycket av dessa ämnen. En gyllene regel är att ju mörkare honungen är desto mer nyttigheter finns det i den.

Bland mineralerna kan det finnas järn, kalium, koppar, fosfor, svavel, natrium, mangan, kalcium, magnesium, zink med flera. Dessutom stimulerar glukosen i honungen våra kroppar till att bättre ta tillvara vissa mineraler, såsom zink och magnesium.

Fler än 200 ämnen har identifierats i honung, varav en fjärdedel är aromer. Möjligheten att njuta av honungens doft finns där, det är upp till varje konsument att ta vara på tillfället eller ej. Vissa honungssorter har mycket karaktärsrik doft, andra är mer subtila. Generellt gäller att ju ljusare honungen är desto mer blygsam doftskala.

I likhet med vin så innebär större skörd inte nödvändigtvis bättre kvalitet. Om vinrankan får kämpa för sin överlevnad så blir de druvor den verkligen ger fyllda av karaktär, vilket i sin tur kan ge ett karaktärsrikt vin. På motsvarande vis förhåller det sig med honung. När bina får arbeta mer för att få tag i nektar så blir resultatet – honungen – rikare i nyttigheter. För att förklara hur detta kan ske skulle vi behöva förklara biets anatomi och det avstår vi från att göra här. Fråga nästa gång du möter en biodlare!

Honung är ett nyttigare och mindre kaloririkt sötningsmedel än vad vanligt socker är. Dessutom har honung lägre GI-­värde än vad socker har. 100 g honung innehåller 321 kalorier medan 100 g socker har ett energivärde på 406 kalorier.

Många människor har insett värdet av honung som snabbt energitillskott. Druvsockret och fruktsockret, som honung till största del består av, tas snabbt upp av kroppen. En som kände till detta var Sir Edmund Hillary, den första människan som besteg Mount Everest. När han 1953 gav sig av för att nå toppen hade han 2 liter honung med sig i packningen! Många långdistanslöpare upplever att de orkar mer och slipper från illamående om de dricker honungsvatten (gärna smaksatt med lite förskpressad citronsaft, för smakens skull) istället för så kallade sportdrycker.